Als tentamentrainer krijgen we geregeld de vraag: wat is jullie slagingspercentage? We snappen heel goed dat we deze vraag krijgen. Maar toch beantwoorden we hem niet. In dit stuk leg ik uit waarom we hiervoor kiezen.

Het is onze missie om studenten te helpen hun doelen te halen, en te overtreffen. In veel gevallen is het doel van onze klant duidelijk: het tentamen waarvoor een training wordt gevolgd halen met een mooi cijfer. Wat ‘mooi’ betekent, hangt van de klant af. Voor een student die voor de 4e keer een statistiek tentamen doet kan een 5,5 al heel mooi zijn. Voor een ander die nog net even de zeilen bijzet om de studie cum laude te halen begint ‘mooi’ pas bij een 8. Maar soms zijn de doelen iets gecompliceerder: bijvoorbeeld bij de topsporter die een studie combineert met de ambitie mee te doen met de Olympische Spelen. Dan is het eigenlijke doel het halen van de Olympische limiet, en zorgt onze training ervoor dat er efficiënter gestudeerd kan worden en er meer focus naar de sport kan.

Direct of indirect is het doel echter altijd: het tentamen halen. En bij het kiezen van een tentamentrainer lijkt het dan prettig te weten hoe collega-studenten het ervan afbrengen na het volgen van een training. Dan rijst dus de vraag: wat is jullie slagingspercentage? De student hoopt hieruit af te leiden wat zijn of haar succeskansen zijn, na het volgen van een training. Wij denken hier echter anders over. Niet ons slagingspercentage, maar ons kwaliteitscijfer is hiervoor de beste indicatie.

1. We weten het zelf niet (en onze concurrenten ook niet)..

We weten zelf niet precies wat ons slagingspercentage is. De reden is dat we merken dat wanneer we dit vragen aan onze klanten, er slechts een relatief klein aantal studenten reageert. We denken dat dit komt doordat er doorgaans zo’n 3 tot soms 5 weken zitten tussen de laatste les van de training en de uitslag van het tentamen. Daarbij komt dat er een vrij hoog risico is dat enige vooringenomenheid (bias) bepaalt of iemand reageert op deze vraag. Immers: het is leuker om te antwoorden dat je succes hebt gehad, dan dat je moet laten weten dat dat niet zo is.

We weten dat sommige concullega’s wel (mooie) slagingscijfers presenteren. We weten echter ook dat deze cijfers in sommige gevallen al jaren onveranderd op de website staan, en in sommige gevallen al op de website stonden voordat de eerste training was georganiseerd. De hierboven beschreven ‘problemen’ bij het vaststellen van het slagingspercentage gelden volgens ons niet alleen voor onszelf. We twijfelen dan ook behoorlijk aan de zeggingskracht van de cijfers van concullega’s. Nog los van dat we sterke aanwijzingen hebben dat cijfers soms ook gewoon worden verzonnen, om een student te overtuigen een training te boeken. 

We raden dan ook aan om, wanneer je je keuze baseert op het slagingspercentage dat wordt gecommuniceerd, onderzoek te doen naar hoe dit wordt vastgesteld. Dit zou logischerwijs in de FAQ moeten staan, of opvraagbaar moeten zijn bij de klantenservice. Ook is het interessant te weten te komen hoe dit cijfer zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

2. Het zegt niet zoveel over onze kwaliteit

Wat ons slagingspercentage is, zegt niet zoveel over onze kwaliteit. Eigenlijk zou dat pas het geval zijn, als je het slagingspercentage van de studenten die onze training hebben gevolgd per tentamen afzet tegen het slagingspercentage van de gehele groep studenten die het tentamen heeft gemaakt. En die gegevens zijn doorgaans niet bekend. 

Bijvoorbeeld: een van de vakken die die het meest wordt geboekt bij ons heeft op de universiteit jaarlijks een slagingspercentage van om en nabij de 60% in twee instanties (dus de eerste en tweede kans bij elkaar levert zo’n 60% slaging op). Als onze studenten op dit tentamen een slagingspercentage behalen van 75% na twee instanties doen we het heel goed. Zeker als je bedenkt dat de groep studenten die onze training volgt doorgaans bovenmatig veel moeite heeft met het vak. Is het slagingspercentage van de gehele groep studenten echter 90%, dan maken wij met 75% een erg slechte beurt.

3. Ons kwaliteitscijfer zegt juist alles over onze kwaliteit

Wij vinden het heel belangrijk dat studenten voordat ze een training boeken, weten welke kwaliteit ze mogen verwachten. We maken hier dan ook veel werk van. Ten eerste is het bij vrijwel alle studies mogelijk om deel te nemen aan een gratis masterclass. Dit is een soort proeftraining, waarin onze docenten kosteloos bijles geven zodat je een geïnformeerde keuze kunt maken voordat je boekt. 

Maar belangrijker nog: na elke training vragen we onze studenten ons te laten weten wat ze ervan vonden. Dit doen we via KlantenVertellen, een platform dat consumentenreviews verwerkt voor bedrijven en we hebben inmiddels ruim 11.500 reviews van onze klanten gekregen. Voor de duidelijkheid: wij kunnen deze reviews niet redigeren of verwijderen. Wij vinden dat dit verreweg de beste indicator is van de kwaliteit van een bijlesorganisatie en we zijn trots op de 8,7 die we in de afgelopen 12 maanden (het is maart 2021 op het moment van schrijven) hebben weten te behalen. 

Helaas zien we dat het openbaar evalueren van trainingen op deze manier nog steeds niet de standaard is in de bijlesmarkt voor universitaire studenten. Totdat het zo ver is, raden we je van harte aan een training te boeken bij ons, of bij een andere organisatie waar je je keuze kunt baseren op voldoende onafhankelijke reviews van echte klanten. Dat vertelt je namelijk verreweg het meest over wat je van de kwaliteit, en dus van je slaagkans, mag verwachten.

Geschreven door: Martin Riesmeijer. Martin is oprichter van TentamenTrainingen.nl. Wij helpen universitaire studenten met hun tentamenvoorbereiding. We organiseren bijlessen en trainingen voor studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Bekijk welke trainingen we deze periode organiseren op TentamenTrainingen.nl.