Onno en Tycho zijn de Trainingsmanagers voor Geneeskunde op de UvA voor TentamenTrainingen.nl. Een gouden duo, de prater & de denker, het gaspedaal & de rem. Voor ons reden genoeg om het perfect op elkaar ingespeelde duo de volgende 5 vragen te stellen!

Hoe zijn jullie bij TentamenTrainingen.nl terecht gekomen?

Onno: “Door een bestuursjaar bij MFAS (studievereniging Geneeskunde UvA) was ik al in aanraking gekomen met TT.nl. Tijdens het bestuursjaar was ik verantwoordelijk voor de verkoop van de samenvatting binnen de vereniging. TentamenTrainingen.nl heeft mij benaderd om als Trainingsmanager aan de slag te gaan. Het klonk als een leuke werkgever, daarnaast zag ik potentie om als Traingingsmanager bij TentamenTrainingen.nl de verkoop uit te breiden. Ik heb Tycho ingeschakeld als hulp en sindsdien zijn wij een team.”

Tycho: “Ik kreeg een oproep van Onno of ik hem wilde ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Onno werkte er al en merkte dat het veel was, zodoende kwam ik erbij! Ik wilde graag dat er goede ondersteuning was voor de studenten en dat heeft mij wel doen overtuigen om dit te gaan doen. Daarnaast is het een fijn baantje om te combineren met mijn studie. Je kunt het makkelijk invullen in je vrije tijd. Een extra voordeel is dat je tot al het materiaal toegang hebt, dus ik kan ook zelf gemakkelijk gebruik maken van het materiaal voor mijn studie.”

Wat vind je het leukste aan de functie van Trainingsmanager?

Tycho: “Gezamenlijk lunchen, werken op kantoor, het afstemmen met docenten en de promotie. Door te werken op kantoor kun je makkelijk overleggen met Supervisors. De Supervisors geven je advies en tips. Promotie vind ik het allerleukste!

Onno: “Niet voor elke studie worden handleidingen aangeboden. Voor de studie Geneeskude op de UvA hebben we een uitzonderingspositie omdat we met MFAS handleidingen verkopen. Ik vind dat het leukste, omdat het nieuw terrein is. Daarnaast krijgen we vrijheid om zelf ideeën te opperen en in overleg uit te voeren. Als wij een goed idee hebben kunnen we het altijd proberen en kijken wat er gebeurt.”

Waar zijn jullie het meest trots op wat jullie als Trainingsmanagers hebben bereikt tot nu toe?

Tycho: “Laatst hadden we een nieuw idee bedacht: de Gouden wikkel. Hier zjin we erg trots op omdat het goed werkt!”

Onno: “Ik ben het meest trots op de handleidingen die we in kleur verkopen. Dat was echt een goed idee. We studeren Geneeskunde en sommige vakken zijn heel erg gefocust op microscopische plaatjes. In zwart/wit valt dat weg, terwijl dit juist belangrijk is om te weten. Toen hebben we gekeken op welke manier we dit konden oplossen zonder super veel kosten te maken. We hebben nu een manier gevonden om in kleur over te gaan en op zo’n manier de studenten te helpen.”

Tycho: “Ik ben het met Onno eens dat de handleiding in kleur zo’n groot voordeel voor de student is. Dat is echt belangrijk voor ons. De uitleg van de tentamenstof wordt op deze manier veel duidelijker en dat is ons uitgangspunt. Het organisatorische deel dat erachter zit (de handleidingen worden vanuit huis gestuurd in plaats van via de printpartner) vergt extra moeite maar dat is het dubbel en dwars waard.

Wat maakt jullie als duo anders?

Onno: “De samenwerking is bijzonder succesvol want hij verloopt als volgt: Tycho praat heel veel en dat kan hij heel goed. Alleen Tycho is soms ook wat van het nu, nu, nu, en kijkt 5 minuten vooruit. Ik praat minder maar kijk wat meer in de toekomst. Tycho is de prater en ik ben de denker. Daarom zijn we als duo een goede aanvulling op elkaar, als je één van de twee niet hebt loop je al achter. Ook kennen we elkaar al langer en zijn we goed ingespeeld op elkaar. We vinden het allebei belangrijk de belangen van de student voorop te stellen en proberen nieuwe dingen te verzinnen om het nog beter te maken voor hen.”

Tycho: “Ik zal Onno even aanvullen waar hij tekortkomt;) ik ben het met hem eens. Ik geef heel veel gas in korte tijd en ben altijd een beetje Onno’s drijfveer. En tegelijkertijd is hij mijn handrem! Onno zorgt dat ik niet alles doe wat ik denk en ik zorg dat Onno juist wel eens doet wat ik denk.

Welke tips wil je toekomstige Trainingsmanagers meegeven?

Onno & Tycho willen de volgende vier tips meegeven:

  1. Begin vanaf de basis en probeer niet op alle vlakken gelijk succesvol te zijn. Promotie kun je goed doen maar als je geen goed docententeam hebt, heb je daar niks aan. Zorg eerst voor de basis en neem daarna de ruimte om uit te breiden.
  2. Kijk naar jouw sterke en zwakke punten, heb goed op een rijtje wat jij belangrijk vindt om zo optimaal van jouw sterke kanten gebruik te maken en meer aandacht te besteden aan je verbeterpunten.
  3. Kijk goed om je heen om te zien wat werkt en wat niet werkt. Ga van daaruit over op nieuwe ideeën.
  4. Denk groots, als het niet realistisch is, kom je er toch wel achter later. Beperk jezelf niet, ga ervan uit dat dingen kunnen.

Geschreven door: Nienke. Nienke is Supervisor en Lead Partnerschappen bij TentamenTrainingen.nl. Wil je reageren op dit interview? E-mail dan naar nienke@tentamentrainingen.nl.
TentamenTrainingen.nl helpt universitaire studenten met hun tentamenvoorbereiding. We organiseren bijlessen en trainingen voor studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, TU Delft, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Bekijk welke trainingen we deze periode organiseren op TentamenTrainingen.nl.