For English, please scroll down

Het Corona-virus heeft grote gevolgen voor het Hoger Onderwijs in Nederland. Zo ook voor TentamenTrainingen.nl. TentamenTrainingen.nl volgt ten allen tijde de adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid op en roept iedereen op hetzelfde te doen. Uiteraard hopen wij dat het goed met je gaat en dat je deze periode goed doorkomt.

Digitale training en begeleiding

Zolang onderwijs op een fysieke locatie niet mogelijk is, organiseert TentamenTrainingen.nl alle trainingen digitaal. We gebruiken hiervoor het programma Zoom. Docenten in ons team ontvangen een training over het geven van tentamentrainingen in Zoom. De eerste tentamentrainingen hebben inmiddels plaatsgevonden en de ervaringen bij zowel docenten als studenten zijn erg positief.

De eerste evaluaties zijn binnen! Bekijk ze hier allemaal.

Via deze link vind je meer informatie over wat je als student moet weten over het volgen van een tentamentraining in Zoom en daarnaast legt Nienke in onderstaande video uit hoe het werkt. Ook onze scriptiebegeleiding gaat gewoon door en alle begeleiding zal vanzelfsprekend digitaal plaatsvinden.

In deze video vertelt Nienke je meer over hoe het volgen van een video in Zoom werkt

We plannen je training zo snel mogelijk in

Doordat veel tentamens in Nederland zijn uitgesteld, hebben we bij TentamenTrainingen.nl ruim 100 trainingsgroepen moeten uitstellen. Uiteraard krijgen deze groepen zo snel mogelijk een nieuwe planning, nadat duidelijk is wanneer het tentamen plaats zal vinden. Je vindt de meest actuele informatie over onze trainingen altijd op de vakpagina van jouw vak, op onze website. Zoek je vak door je universiteit, studie en vak te selecteren. Totdat de nieuwe planning bekend is, is het niet mogelijk je af te melden. Nadat we de trainingsgroep hebben ingepland, bepaal jezelf of je deel wilt nemen aan de groep en kan je je nog afmelden via een bericht naar onze klantenservice. Let op: totdat je training voorzien is van een planning, kan de klantenservice dus geen afmeldingen of wijzigingen verwerken. 

We wensen je alle goeds in deze lastige tijd. Weet dat we de komende tijd voor je klaar staan, zodat we samen kunnen zorgen dat je ook in tijdens van corona je doelen behaalt!

Update: COVID-19 & TentamenTrainingen.nl in English

The Corona virus has major consequences for higher education in the Netherlands. This is also the case for TentamenTrainingen.nl. TentamenTrainingen.nl always follows the advice and measures of the Dutch National Government and urges everyone to do the same. Of course we hope that you are doing well, and that you will get through this period well.

Digital training and guidance

As long as education is not possible at a physical location, TentamenTrainingen.nl organizes all training courses digitally. We use Zoom for this. Teachers in our team receive training on how to give training courses in Zoom. The first courses have already taken place and the experiences of both teachers and students are very positive.

The first evaluations are in. You find all of them here!

Via this link you will find more information about what you as a student need to know about taking an exam training in Zoom, and Nienke also explains more about Zoom in the video below. Besides our training courses, our thesis supervision will also continue. Of course, all supervision will take place digitally as well.

In this video, Nienke tells you more about following a course in Zoom!


We schedule your training as soon as possible

Because many exams have been postponed in the Netherlands, we had to postpone over 100 training groups at TentamenTrainingen.nl. These groups will of course receive a new schedule as soon as possible, after it is clear when the examination will take place. You will always find the most up-to-date information about our training courses on the course-page of your course, on our website. Find your course by selecting your university, study and course. Please note: it is not possible to unsubscribe from a course, until the new schedule is known. After we have planned the training group, you can decide whether you want to join the group. You can unsubscribe by sending a message to our customer service. Note: Until your training group has a schedule, customer service cannot process cancellations or changes.

We wish you all the best in this difficult time. Know that we will be there for you in the near future, so that together we can ensure that you achieve your goals in times of Corona!

Written by Martin Riesmeijer. Martin is a co-founder at TentamenTrainingen.nl. We help academic students with their exam preparations. We organize tutoring courses for student from Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Maastricht and the Vrije Universiteit Amsterdam. You’ll find all of our courses at TentamenTrainingen.nl.